Žute objave za nestalim osobama

Foto: Interpol 

Žute Interpolove objave raspisuju se na zahtjev nacionalnog ureda Interpola države članice i to za nestalim osobama ili za osobama koje nisu u stanju dati podatke o svojem identitetu. Po svojem sadržaju razlikuju se od crvenih tjeralica po izostajanju dijela sa pravosudnim podacima i po dodatnim podacima temeljem kojih je moguće identificirati određenu osobu (zubni karton, detaljan opis odjeće i nakita koji je osoba nosila u vrijeme nestanka te opis prtljage koji je imala sa sobom). Ukoliko se radi o nestaloj odrasloj osobi koja ima poslovnu sposobnost, država koja je pronađe prvo će je upitati želi li ta osoba da se o njenom pronalasku obavijesti policija države koja je nestanak objavila i osoba koja je objavu tražila ili ne, jer često nije riječ o običnim nestancima, već o bijegu od nasilnog člana obitelji i sl. Ukoliko se radi o nestalom djetetu ili osobi koja nema poslovnu sposobnost, država koja ga pronađe o tome će odmah izvijestiti NCB koji je objavu raspisao, a dijete ili osobu bez poslovne sposobnosti staviti pod skrb za to nadležne institucije te o tome odmah izvijestiti i najbliže diplomatsko ili konzularno predstavništvo države koja je raspisala objavu. Žute objave često se koriste u slučajevima tzv. „roditeljskih otmica“ djece, kad se za roditeljima raspisuju plave objave ili crvene tjeralice, a za djecom žute objave. Žute objave mogu biti javno objavljene (na javnoj Interpolovoj web stranici) na zahtjev zemlje koja raspisuje žutu objavu.

         

Žute objave koje su javno objavljene na web stranicama Interpola -http://www.interpol.int/Missing-Persons – sadrže: osobne podatke nestalih osoba (ime, prezime, datum i mjesto rođenja, ime i prezime roditelja, državljanstvo) osobni opis i fotografija/e nestale osobe,  mjesto nestanka i godine starosti u trenutku nestanka osobe. Svaka javna žuta Interpolova objava također sadrži i uputu korisniku da se u slučaju bilo kakvih informacija o nestaloj osobi kontaktira policija (mjesna ili nacionalna organizacijska jedinica policije) i Generalno tajništvo Interpola. 

Inače, međunarodne objave za nestalim osobama NCB Interpol Zagreb raspisuje na zahtjev linijskog Odjela općeg kriminaliteta. Dakle, policija podnosi zahtjev za raspisivanjem međunarodne potrage u slučajevima  kada se tijekom istraživanja nestanka dođe do informacija da bi se nestala osoba mogla nalaziti u inozemstvu. Kada se radi o konkretnoj informaciji da se nestala osoba nalazi u određenoj državi/gradu/adresi tada se prethodno zatraži vršenje provjera u toj državi putem međunarodne policijske suradnje.        

Prema današnjim podacima, na snazi je 28 žutih objava koje je raspisao NCB Interpol Zagreb.