Savjeti iz mirovinskog sustava

Što kada je nestala osoba korisnik mirovine?
 
1.  Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 43/07., 79/07., 35/08., 40/10., 121/10.,130/10.-pročišćeni tekst 61/11.- u nastavku teksta: ZOMO), odredbi članka 87. stavka 2, kao razlozi prekida isplate mirovine zbog okolnosti koje je izazvao korisnik primanja, navode se nedojavljena obavijest o promjeni adrese, nedostavljena potvrda  o životu ili neobnovljena punomoć i drugo.
Razlogom prekida isplate mirovine je i službena dojava Ministarstva unutarnjih poslova da je osoba, korisnik mirovine nestala, iako to izričito ne propisuje ZOMO, ali prema pravnom tumačenju spada u druge razloge koji nisu izričito navedeni.
 
2.  Ako osoba ne dostavi potvrdu o životu, automatski se obustavlja isplata mirovine.
 
3.  Zavodu će koristiti objava podataka o nestalim osobama radi reguliranja isplate mirovine, posebno za one korisnike kojima se isplata mirovine obavlja preko banaka.